• 1658904883-12.png

  นิเทศติดตามการจัดการศึกษา

 • 5C32ADEA-7382-4EB7-9997-283CE5A6A9A2.png

  ติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้เด็กนักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

 • 7.png

  นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565

 • A29D6271-E3C0-4908-840A-782B8C84BDFC.jpeg

  2 เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ กรมสมเด็จพระเทพฯ 67 พรรษา

 • 6.png

  ตรวจเยี่ยม ติดตามและให้กำลังใจ การดำเนินการสอบประเมินความสามารถด้านการอ่าน RT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

 • LINE_ALBUM_ประเมิน 3R ฉก 2_๒๒๐๒๒๔_1.jpg

  นิเทศ ประเมินการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณ

 • 3.jpg

  พิธีทำบุญโรงเรียน

 • S__7414023.jpg

  นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

 • LINE_ALBUM_นิเทศการอ่านการเขียนป1-3_๒๑๑๑๒๒_64.jpg

  นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนภาษาไทย ชั้น ป.1.-3

 • 1633333864-S__5857340.jpg

  ส่งครูย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนบ้านเสี้ยว

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูข่าวทั้งหมด

ผู้บริหาร